Història de las agricultures del món

0

Historia de las agriculturas del mundo, de Marcel Mazoyer i Laurence Roudart (KRK Ediciones, 2016)Dels sis mil milions de persones que habiten el planeta, aproximadament la meitat és pobre, és a dir,  tenen un poder adquisitiu inferior a dos dòlars diaris. Prop de mil milions de persones no disposen d’accés a l’aigua potable, i uns 840 milions són víctimes de malnutrició, és a dir, habitualment no reben una ració alimentària suficient per cobrir les seves necessitats energètiques bàsiques; per tant, passen gana cada dia. I tres quartes parts dels que són víctimes de malnutrició pertanyen a la població rural. Aquest és el punt de partida a través del qual l’extraordinari assaig que tenim entre mans, Historia de las agriculturas del mundo, de Marcel Mazoyer i Laurence Roudart, situa l’agricultura en el centre de l’anàlisi que els autors fan de la crisi contemporània, donant-l’hi un paper fonamental en la solució de la mateixa, i posant èmfasi en el fet que per sortir de la crisi és necessari atacar les arrels del mal: les enormes desigualtats d’ingressos derivades de la competència d’herències agràries completament dispars. 

Historia de las agriculturas del mundo, de Marcel Mazoyer i Laurence Roudart es tracta d’un extens, analític i crític recorregut per l’evolució de l’agricultura des del dia 0, des d’un punt de vista objectiu i punyent: el problema polític és enorme, i només una política mundial i coordinada de reorganització equitativa dels intercanvis internacionals i del sistema monetari i financer internacional que tingui com a objectiu el desenvolupament equilibrat de tots els països, pot posar remei a una crisi amb un caràcter més mundial que mai. Com els autors afirmen, per reduir la pobresa extrema, no hi ha prou amb guarir els símptomes més escandalosos d’aquests mals; cal atacar les causes profundes, i per això, és necessari  recórrer a altres anàlisis i altres medis.

El llibre repassa la Historia de las agriculturas del mundo posant èmfasi a la realitat que viu el planeta, una realitat que posa en evidència l’eficàcia econòmica, la justícia social i la llibertat política, és a dir, el punts claus que identificava Keynes per definir la problemàtica política. L’anàlisi sintètic estudia què és l’agricultura i el  seu recorregut, és a dir, la seva història des de la primera vegada que l’home va descobrir l’agricultura com el camí per posar el plat a taula, veient la revolució verda dels seixanta, arribant a problemes d’avui en dia com la imperiosa necessitat d’una organització mundial jerarquitzada dels mercats i inclús reflexionant envers les perspectives agrícoles i alimentàries de cara el 2050. El llibre té com objecte, en primer lloc, assentar les bases d’un coneixement metòdic de la genealogia i característiques dels grans sistemes que constitueixen l’herència agrícola de la humanitat. A partir d’aquí, aspira a explicar el paper que la crisi agrícola dels països en desenvolupament exerceix en la formació de la crisi global, i a mostrar com la salvaguarda i el desenvolupament de les agricultures pobres, poc equipades i molt poc productives, que són amb diferència les més esteses en el món actual, pot contribuir a remeiar la crisi contemporània.

Al llarg de més de mil pàgines, Marcel Mazoyer i Laurence Roudart situen l’agricultura en el centre del seu anàlisi de la crisi contemporània i en atribuir-l’hi un paper primordial a la solució d’ aquesta, posant èmfasi en què no es pot explicar la crisi sense valorar les immenses i contradictòries transformacions que animen les agricultures d’avui en dia, i sense avaluar part de la seva responsabilitat en  l’explicació de la pobresa i la desocupació. També assenyalen que no es pot posar remei a una crisi de tal magnitud sense protegir l’economia agrícola ni sense recórrer a les immenses possibilitats de creació d’ocupació i ingressos del sector. Perquè, no ho oblidem, la història de l’agricultura és el desenvolupament per la humanitat d’aquesta activitat econòmica, i és forçosament necessari recordar permanentment aquest concepte si realment es vol atacar el problema d’arrel.

Des de la prehistòria al dia d’avui, els autors ofereixen un extens, amè i profunda anàlisi de la història que segons ells explica la història del nostre present i futur. Historia de las agriculturas del mundo, de Marcel Mazoyer i Laurence Roudart, és a la vegada un assaig d’història, de sociologia, d’economia i d’agricultura que, amb els vessants tècnic, científic, crític i divulgatiu de la mà, ofereix un estudi que ha de servir com un primer pas per veure d’on venim i pensar cap a on volem anar.

Comparteix

Sobre el/la redactor/a

Comments are closed.