Browsing: El federalisme català en el període revolucionari de 1868-1873 (1972) i Històries de la Catalunya treballadora (2000)