Tag: Praga París Barcelona 1918-1948. Interrelacions de la modernitat fotogràfica a Europa